ออโรร่า คลินิก / About us

"ออโรร่า คลินิก" คลินิกมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับคนไข้


สำหรับการดูแลและบริหารคลินิกนั้น ออโรร่าคลินิก มุ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจของคนไข้เป็นหลัก ควบคู่ไปกับความปลอดภัยและได้มาตรฐานระดับสากลจริงๆ เพื่อให้คนไข้รู้สึก มั่นใจ อบอุ่น ปลอดภัย ซึ่งการสร้างความพึงพอใจให้กับคนไข้ประกอบด้วย  4  ส่วนใหญ่ๆ คือ

1.ทุกเคส ผ่าตัดโดย หมอเติ้ง อาจารย์แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง ผู้ให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง เข้าใจความต้องการของคนไข้ พร้อมกับการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดต่างๆที่มีความประณีต สวยงาม เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อสร้างความพึงพอใจของคนไข้

2. ทีมงามที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการติดตามดูแล ทั้งก่อนและหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะหลังผ่าตัด เพื่อติดตามผลและประเมินผลเป็นรายบุคคล โดยคนไข้สามารถปรึกษาสอบถามอาการและอัพเดตข่าวสารต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เปรียบเสมือนที่ปรึกษาความงามส่วนบุคคล (ฺPersonal Beauty Consultant)  

3. บริการด้านความสวยงามที่ครบวงจร ทั้งศัลยกรรม ผิวพรรณและเลเซอร์ (One Stop Beauty Center)

4. รีวิวผลงานที่สวยงามและมีคุณภาพมากมาย ตอบโจทย์ความต้องการของคนไข้
 
Scroll to Top