ออโรร่า คลินิก / About us

“ออโรร่า คลินิก” (Aurora Clinic)
คลินิกแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง ความงามและผิวหนัง บนถนนศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ภายใต้การบริหารจัดการโดยนายแพทย์อภิรักษ์ วงษ์เสาวศุภ หรือหมอเติ้ง อาจารย์แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

 

 

" สวย ครบ จบที่ ออโรร่า " ด้วยบริการที่ครอบคลุมความสวยความงาม ทั้งทางด้าน ศัลยกรรม (Surgery) และ ผิวพรรณ (Skin) 

พร้อมด้วยเทคนิควิธีและเทคโนโลยีอันทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแพทย์เฉพาะทางไม่ใช่แพทย์ทั่วไป การทำงานของเราที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจน ตั้งแต่ การปรึกษา ออกแบบ ผ่าตัด ตรวจ ประเมิน ติดตามเป็นรายบุคคล คนไข้จึงได้รับการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางตลอดเวลา ทำให้ได้คุณภาพที่ดีกว่าคลินิกทั่วไป เพราะแนวทางในการบริการของคลินิก จะมุ่งเน้นการบริการคนไข้และคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ
นอกจากมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล

สิ่งทำให้คนไข้เชื่อมั่นใน ออโรร่า คลินิก คือ ความเป็นมืออาชีพในด้านการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญว่า สิ่งที่จะทำเหมาะสมหรือไม่ หรือมีวิธีทำอย่างไรที่ดีกว่า
วิเคราะห์และค้นหาความต้องการที่แท้จริงของคนไข้ และนำมาประเมินผล ให้คำแนะนำ ตลอดจนวางแนวทางในการผ่าตัดเฉพาะรายบุคคล โดยคุณหมอเติ้ง อภิรักษ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนไข้ตลอดจนได้ผลลัพธ์การศัลยกรรมที่ดีScroll to Top